PCR-test niet meer gratis en info 3e vaccinatie

Geschreven: maandag 18 oktober 2021

Wijzigingen van 18 oktober 2021 zijn in rood aangegeven .

Als vereniging volgen wij wat betreft onze activiteiten - zowel die van het bestuur als van de leden - strikt de maatregelen van de Franse overheid.  Om verwarring en valse hoop te voorkomen publiceren we hier alleen maatregelen en voorzieningen die officieel bekend zijn gemaakt.
Wilt u per direct op de hoogte blijven van nieuwe maatregelen ‘abonneer’ u dan op pushberichten van de overheid: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

App TousAntiCovid
De app is op vrijwillige basis ter beschikking op mobiele telefoons. De app meldt wanneer u langer dan 15 minuten in de buurt van een positief getest iemand bent geweest en kunt u ook anoniem gebruiken om anderen te waarschuwen wanneer u positief getest bent. U kunt de app downloaden in de Appel app-store of via Google play. Ook kunt u uw vaccinatiepass op deze app downloaden.

Frankrijk houdt de neergaande lijn van het aantal Corona-besmettingen en ziekenhuisopnames goed vol. De hoge vaccinatiegraad en de ‘pass sanitaire’ dragen daar waarschijnlijk aan bij. In dat tweede kader is op 14 oktober jl. een nieuwe maatregel bekend gemaakt.

Pass sanitaire

 • Met ingang van vrijdag 15 oktober 2021 is de PCR-test die als een van de drie mogelijkheden geldt voor de ‘pass sanitaire’ voor volwassenen niet langer gratis. Voor uitzonderingen hierop zie: Fin de la gratuité systématique des tests Covid-19 | Gouvernement.fr
 • Dat geldt eveneens voor de anti-genentest.
 • De zelftest wordt niet meer voor de ‘pass sanitaire’ geaccepteerd.
 • De gangbare prijs voor de PCR-test bedraagt bij de laboratoria € 43,89, De prijs van de antigenentest varieert van € 22,02 tot € 45,11.

Derde vaccinatie

De mogelijkheid van een derde vaccinatie loopt al enige tijd maar hierbij voor de zekerheid de belangrijkste informatie nog even op een rij. Informatie tot in de details vindt u op: Vaccination 3e dose -Vaccin contre le Covid-19 : qui est concerné par la 3e dose de rappel ? | service-public.fr

 • Wanneer u ouder dan 65 bent of een kwetsbare gezondheid heeft komt u voor een derde vaccinatiedoses in aanmerking.
 • Uw tweede vaccinatie met Pfizer of Moderna moet minimaal 6 maanden geleden zijn. Voor de vaccinatie met Jansen geldt een termijn van 4 weken.
 • De HAS (Haute Autorité de santé) beveelt aan om alleen het Pfizer-vaccin voor de derde prik te gebruiken. Het gebruik van Moderna wacht nog op een advies van het Europees geneesmiddelenbureau (EMA).
 • U kunt zich laten vaccineren bij uw huisarts, in een apotheek, bij een ‘cabinet infirmier’ of bij een vaccinatiecentrum. Via www.sante.fr kunt u een afspraak voor het vaccinatiecentrum maken.

Nieuws van 20 augustus 2021

Er verandert momenteel niet zo heel veel wat betreft de maatregelen op corona-gebied. De cijfers gaan in een redelijk snel tempo de goede kant op. Er wordt zelfs over gesproken dat op korte termijn versoepelingen wat betreft de pass sanitaire in bepaalde departementen of regio's mogelijk zouden zijn.

Wat betreft die pass sanitaire het volgende: met ingang van maandag 20 augustus 2021 is in de horeca de officiele EUpass sanitaire verplicht. De in eerste instantie door Frankrijk zelf uitgegeven pas wordt niet meer geaccepteerd, leert de ervaring. U kunt uw pas eenvoudig via de app op uw telefoon naar een EU-pas omzetten, oftewel 'mettre à jour'.

Positief nieuws: het aantal personen aan tafel in de horeca is niet meer beperkt tot 6 personen. Ook dat heeft de ervaring geleerd.

Update 9 augustus 2021

 • Let op wanneer u in Nederland gevaccineerd bent: zonder QR-code op uw vaccinatiebewijs komt u in Frankrijk de horeca niet in. Een verklaring in uitsluitend tekstvorm volstaat niet.
 • Voor de pass sanitaire geldt met ingang van 8 augustus 2021 een negatieve test van 72 uur i.p.v. 48 uur.
 • Negatieve test zijn mogelijke onder toezicht van ‘professionelle de santé’.
 • Jongeren van 12 t/m 17 jaar zijn t/m 30 september i.p.v. 31 augustus 2021 vrijgesteld

Pass sanitaire niet per 1 maar per 9 augustus in o.a. cafés en restaurants

 • Pas op 9 augustus 2021 en niet op 1 augustus zal de uitbreiding van het verplicht tonen van de gezondheidspas in werking treden. De pas zal gelden in cafés, restaurants, handelsbeurzen en tentoonstellingen, vliegtuigen, treinen, langeafstandsbussen en medische instellingen (behalve in noodgevallen) en in winkelcentra groter dan 20.000 vierkante meter bij besluit van de prefecten.
 • De controle van de gezondheidspas in het openbaar vervoer zal vanaf 9 augustus toch bij het instappen worden gecontroleerd. Maar kan ook nog tijdens de reis gecontroleerd worden. Dit geldt voor vliegtuigen, alle treinen en bussen die langeafstandsreizen maken. Uitzondering: TER's en treinen in de Parijse voorsteden. Wanneer u niet over het vereiste document beschikt mag u uw reis voortzetten maar het kost u wel € 135,-.
 • In steeds meer departementen wordt het buiten dragen van het bekende masker weer verplicht gesteld, o.a. ook in Nouvelle Aquitaine. Klik hier voor een volledig overzicht van gemeenten en gebieden op dit moment.

Laatste informatie m.b.t. reizen tussen Nederland en Frankrijk

Heenreis naar Frankrijk

 • U kunt vanuit Nederland naar Frankrijk reizen met uw coronabewijs (Digitale Corona Certificaat – DCC), in Frankrijk 'pass sanitaire' genoemd, als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
 • U bent 7 dagen of langer geleden volledig gevaccineerd (met Pfizer, Moderna, AstraZeneca of Covishield). U kunt dit aantonen in de CoronaCheck app of met het gele boekje;
 • U heeft minimaal 4 weken geleden (28 dagen geleden) het Janssen-vaccin gekregen. U kunt dit aantonen in de CoronaCheck app of met het gele boekje;
 • U bent hersteld van COVID-19 en u heeft minstens 7 dagen geleden 1 vaccinatie gekregen. U geldt dan als volledig gevaccineerd.
 • U bent besmet geweest met COVID-19 en kunt bewijzen dat u hersteld bent aan de hand van een positieve PCR-test die minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen geleden is afgegeven.
 • Als u niet (volledig) bent gevaccineerd moet u een negatieve PCR- of antigeentest hebben die niet ouder is dan 24 uur voor vertrek naar Frankrijk (gerekend vanaf het moment van afname). 
 • Deze voorwaarden gelden ook voor kinderen vanaf 12 jaar. Kinderen tot en met 11 jaar hoeven niet getest te worden.
 • Lees meer over de erewoordverklaring (informatie in het Frans) en de voorwaarden (informatie in het Nederlands).
 • Voor de laatste informatie over coronamaatregelen kunt u de website van de Franse overheid, in het Frans of in het Engels lezen.

Terugreis naar Nederland

 • Vanaf 8 augustus 2021 dient u bij aankomst in Nederland een coronabewijs te tonen.
 • U hoeft niet in quarantaine. 
 • Op alle Nederlandse vliegvelden deelt de GGD sinds enkele weken kosteloos zelftests uit aan terugkerende reizigers.
 • Het Nederlandse kabinet adviseert iedereen die terugkeert uit het buitenland, gevaccineerd of niet, om het liefst direct na terugkomst een zelftest te doen.
 • Reizigers die terugkeren uit gele of oranje landen en nog niet volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona krijgen het dringende advies om op dag twee en vijf een gratis coronatest bij de GGD of een zelftest te doen.
 • Reizigers uit een hoogrisicogebied kunnen kosteloos voor een test bij de GGD terecht.
 • Jongeren tot 27 jaar kunnen zich altijd gratis bij de GGD laten testen.

Let op: reist u terug uit een door de EU geel verklaard gebied in Europa? Dan moet u vanaf 8 augustus 2021 bij aankomst in Nederland een coronabewijs laten zien.

Update van 18 juli 2021

Nieuwste maatregelen

 • De termijn van volledige vaccinatie met Pfizer, Moderna of Astra Zenaca is verkort van 2 weken naar 1 week.
 • Vanaf zondag 18 juli 2021 dient u als Nederlander wanneer u naar Frankrijk reist en nog niet volledig bent gevaccineerd te beschikken over een PCR- of antigenentest die niet ouder is dan 24 uur i.p.v. de eerder geldende 72 uur. Nederland is ‘rood’ geworden op de coronakaart van Europa. Op de kaart van Frankrijk is Les Pays Bas nog steeds groen maar er gelden dus strengere maatregelen net als voor reizigers uit Spanje, Portugal, Cyprus en Griekenland.
 • Gelijktijdig worden de grenscontroles verscherpt.
 • Tot en met 31 augustus 2021 hoeven jongeren van 12 t/m 17 jaar niet aan de voorwaarden van de pas sanitaire te voldoen.
 • Het vaccin Covishield is voortaan geldig voor de pass sanitaire.
 • Winkelcentra die niet groter zijn dan 20.000 vierkante meter hoeven niet aan de verplichting van de pass sanitaire te voldoen.
 • Voorlopig komt er waarschijnlijk alleen een derde vaccinatie in het najaar voor de meest kwetsbaren en echt ouderen die begin 2021 zijn gevaccineerd.

Maatregelen vanaf 13 juli 2021

De Delta-variant van het coronavirus rukt ook in Frankrijk op. President Macron heeft daarom op maandag 12 juli jl. de nieuwste coronamaatregelen bekend gemaakt. “We moeten er voor zorgen dat alle Fransen gevaccineerd worden”, is het achterliggende doel. Teneinde dat te bereiken moeten allereerst alle medewerkers werkzaam in de zorg in de meest ruime zin en in  de ouderenzorg, verplicht gevaccineerd worden. De betreffende groep heeft daarvoor tot 15 september 2021 de tijd gekregen. Daarna volgen strenge strafmaatregelen.

In het verlengde hiervan wordt ook de zogenaamde ‘pass sanitaire’ op uitgebreidere schaal verplicht gesteld.

 • Vanaf 21 juli 2021 is de ‘pass sanitaire’ verplicht op alle locaties voor vrijetijdsbesteding en culturele activiteiten waar meer dan 50 personen bij elkaar komen.
 • Vanaf 9 augustus 2021 is de ‘pass sanitaire’ bovendien verplicht in cafés, restaurants, winkelcentra groter dan 20.000 vierkante meter, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en medisch-sociale centra. Maar ook in vliegtuigen, treinen en auto’s voor vervoer over langere trajecten zoals bussen.
 • Vanaf de herfst (precieze datum nog niet bekend) is de PCR-test niet meer gratis, behalve wanneer deze op medische gronden noodzakelijk is. Vanaf 7 juli jl. geldt dit al voor buitenlandse toeristen.
 • De termijn waarin de regering bijzondere maatregelen m.b.t. tot het coronavirus kan nemen is verlengd tot en met 31 oktober 2021. D.w.z. dat tot die tijd bijvoorbeeld een avondklok weer kan worden ingesteld of bepaalde locaties niet toegankelijk kunnen worden verklaard.

COVID-pas oftewel 'pass sanitaire'

Vanaf 1 juli jl. is de 'pass sanitaire' in Frankrijk voor een aantal zaken ingevoerd.

De pass sanitaire integreert twee passen:

 1. De pass sanitaire ‘activités’ die sinds 9 juni 2021 voor grootschalige activiteiten geldt
 2. De pass sanitaire ‘frontières’ die sinds 1 juli 2021 in het kader van de Europese maatregelen is ingevoerd en van toepassing is op grensoverschrijdend reizen.

De ‘pas sanitaire’ krijgt u wanneer u:

 • volledig bent ingeënt tegen COVID-19. Volledig ingeënt bent u voor Pfizer en Moderna (Spikevax) en AstraZeneca 1 week na uw tweede vaccinatie. Voor het Janssen-vaccin geldt een termijn van 4 weken en wanneer u Covid heeft gehad plus een vaccinatie is 2 weken de termijn.
 • over een recente negatieve PCR- of antigenetest beschikt. De test mag niet ouder dan 72 uur zijn voor evenementen en niet ouder dan 72 uur voor grenscontroles. Voor reizigers uit Nederland mag de test niet ouder dan 24 uur zijn.
 • immuun bent omdat u een COVID-19-infectie heeft gehad. Het bewijs hiervan moet minstens 11 dagen oud zijn maar mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Alleen een PCR-test hiervan dient als geldig bewijs.

Jongeren van 12-17 jaar zijn tot en met 30 september 2021 vrijgesteld van de pass sanitaire.

Vaccinatiebewijs via QR-code beschikbaar

Vanaf 29 mei 2021 verstrekt de ziekteverzekeraar Assurance Maladie aan alle volledig gevaccineerden een 'attestation de vaccination' oftewel vaccinatiebewijs via een QR-code. Wanneer u zich met uw account van Ameli.fr aanmeldt bij France Connect kunt u dit vaccinatiebewijs downloaden. Het klinkt allemaal ingewikkeld maar als u op deze link service sécurisé klikt, wijst de weg zich als het goed is vanzelf.

Op deze manier kunt u het certificaat in papieren-versie uitdraaien. U kunt het certificaat ook via de app TousAntiCovid / Mon Carnet op uw smartphone zetten.

Slechts drie categorieën instanties mogen de ‘pas sanitaire’ controleren:

 1. Organisatoren en eigenaren van de locatie van evenementen
 2. Exploitantanten van passagiersvervoer
 3. Medewerkers bij grenscontroles

Vaccinatienieuws

 • Vanaf maandag 5 juli 2021 is het mogelijk een tweede vaccinatie in een ander vaccinatiecentrum te krijgen dan de eerste prik.
 • Het vaccin Moderna is omgedoopt tot Spikevax. Ook de termijn voor de tweede vaccinatie is gewijzigd van 21 tot 49 dagen naar de eerste vaccinatie in plaats van de tot nu toe gehanteerde 39 à 42 dagen.

Reizen

 • Reizen vanuit Frankrijk naar Spanje en Portugal voor personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn is alleen toegestaan met een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 24 uur. Hetzelfde geldt voor reizen naar Engeland.
 • Vanaf 5 juli 2021 is Frankrijk ‘groen’ verklaard door Noorwegen. Dat betekent dat er geen quarantaineplicht meer is, ongeacht wel/niet gevaccineerd. U hoeft ook geen negatieve test die in Frankrijk is afgenomen te tonen. U moet zich daarentegen wel bij aankomst in Noorwegen laten testen.
 • Europese inwoners die volledig zijn gevaccineerd kunnen vanaf 9 juni jl. zonder negatieve PCR-test naar Frankrijk reizen. Een negatieve PCR-test is ondanks volledige vaccinatie wel verplicht voor reizigers vanuit Engeland en Amerika.

 

 Stappenplan déconfinement

3 mei 2021; doorgevoerd

 • Reizen tussen regio’s is toegestaan.
 • Heropening op halve kracht van de collèges en lycées.

19 mei 202; doorgevoerd

 • De avondklok gaat naar 21.00 uur.
 • Heropening met strenge voorwaarden van alle winkels, musea en andere culturele instellingen, bioscopen , theaters en zalen (800 personen binnen en 1.000 personen buiten).
 • Heropening van de terrassen. Sanitaire regels van de Franse overheid: masker bij aankomst en bij verplaatsing. Handen desinfecteren bij aankomst.  Max. 6 personen per tafel. De gebruikelijke 'gestes barrières respecteren.
 • Hervatting van sportieve activiteiten in de buitenlucht en daarnaast ook binnen onder strenge voorwaarden.
 • Heropening van sportaccomodaties buiten en binnen met toeschouwers (800 personen binnen en 1.000 personen buiten).
 • Samenkomsten van meer dan 10 personen blijven verboden.

9 juni 2021; doorgevoerd

 • De avondklok wordt naar 23.00 uur gezet.
 • Heropening cafés en restaurants. Voorwaarden: beperkt  aantal gasten van 50%, sanitaire voorschriften en maximaal 6 personen per tafel.
 • Openstelling van culturele centra, stadions en sportaccommodaties tot 5.000 personen mèt ‘pass sanitaire’. Hetzelfde geldt voor openluchtfestivals
 • Terassen mogen voor de volle 100% bezetting hebben maar nog wel met maximaal 6 personen aan tafel.
 • Versoepeling van het aantal vierkante meters per persoon bij locaties die al open waren.
 • Versoepeling van het thuiswerken.
 • Heropening van beurzen en tentoonstellingen tot 5.000 personen.
 • Heropening van sportzalen met bezettingsgraad van 50%. Contactsporten buiten toegestaan en zonder contact binnen.
 • Toeristen zijn  weer welkom op vertoon van een bewijs van volledige vaccinatie of negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur. De 'pass sanitaire 'is vanaf 1 juli jl. ingevoerd.
  U krijgt een 'sanitaire pas' wanneer u:
  - volledig bent ingeënt tegen COVID-19
  - over een recente negatieve test beschikt
  - immuun bent omdat u een COVID-19-infectie heeft gehad.

20 juni 2021; doorgevoerd

 • Einde van de avondklok.
 • Bezoeken van evenementen met meer dan 1.000 personen toegestaan. Buiten zònder en binnen mèt ‘pass sanitaire’.

Op 1 juni 2021 wordt de noodwet met betrekking tot de pandemie opgeheven en zal tot en met 31 oktober 2021 een overgangsregiem gelden waarbij maatregelen met betrekking tot eventuele sluitingen en verplaatsingen of samenkomsten genomen kunnen worden. Ook kunnen maatregelen met betrekking tot strengere grenscontroles worden getroffen met als mogelijke voorwaarden een negatieve PCR-test of bewijs van vaccinatie.

Vaccineren

President Macron heeft toegezegd de vaccinatiestrategie te versterken. Alle mogelijke prikcapaciteit zullen worden ingezet. Er leiden dus vele wegen naar vaccinatie. U moet alleen wel zelf initiatief nemen.

 • Vanaf 24 mei 2021 kan een hele lijst van 'prioritaire' beroepsgroepen zoals horecapersoneel en taxichaufeurs zich ongeacht leeftijd laten vaccineren. 
 • Vanaf 31 mei, 14 dagen eerder dan gepland, kan iedereen ouder dan 18 jaar zich laten vaccineren.
 • Personen in de leeftijd van 16 t/m 49 jaar met onderliggende zieken kunnen zich met Pfizer of Moderna bij de vaccinatiecentra laten inenten.
 • 50 t/m 54-jarigen kunnen zich bij de vaccinatiecentra met Pfizer of Moderna laten inenten.
 • 55-plussers kunnen zich bij de apotheek zonder recept laten inenten met Astra Zeneca of het Janssen-vaccin. Of via de vaccinatiecentra met Pfizer of Moderna. 

Via deze link vindt u de meest actuele situatie wat betreft 'de kalender' voor het vaccineren die wellicht het meest betrouwbaar is. Ook in Frankrijk wisselt het schema zo niet wekelijks, dan toch van tijd tot tijd.

Sneltesten zijn inmiddels via de apotheek verkrijgbaar.
Ook bij de parapharmacie van Carrefour schijnen zelftesten te koop te zijn. 

Hoe een afspraak maken

De verschillende wegen naar een vaccinatie.

 • U kunt via de overkoepelende site Sante.fr een afspraak maken, hetzij via internet (Doctolib), hetzij telefonisch.
 • Op bovengenoemde site vindt u alle informatie over al dan niet in aanmerking komen plus de vaccinatiecentra en hun telefoonnummer.
 • U kunt sommige vaccinatiecentra ook rechtstreeks via hun site benaderen zoals bijvoorbeeld het Centre Hospitalier in Bergerac.
 • Het algemene telefoonnummer voor het maken van een afspraak om u te laten vaccineren is: 0800 009 110.
 • Dit nummer vanaf 08.00 uur geopend van 06.00 uur tot 22.00 uur en dat 7/7.
 • Ook zeer kwetsbare die een hoog risico lopen op een ernstige vorm van corona kunnen vanaf 18 januari gevaccineerd worden. Leeftijd is daarbij niet van belang.
 • Bovenstaande groep dient zich tot de huisarts te wenden voor een ‘ordonnance’.

Aanmelden voor lijst no-show en restanten vaccin

Met ingang van 12 mei 2021 kunt u via Doctolib.fr een afspraak maken voor overblijvende vaccins voor dezelfde dag of de dag daarop. Dit is mogelijk voor iedereen die nog niet officieel aan de beurt is om gevaccineeerd te worden.

Ook via de site covidliste.com bestaat deze mogelijkheid. Daar kunt u zich op een lijst aanmelden. Wanneer u zich heeft opgegeven ontvangt u digitaal bericht wanneer een dosis bij u in de buurt beschikbaar is. U dient dan ‘per kerende post’ te reageren waarna u in contact wordt gebracht met een vaccinatiecentrum. Het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst pompt’, wordt hierbij strikt toegepast.

Aanvullende informatie reizen en vergoeding PCR-test

De situatie waar u wel en niet veilig naar toe kunt reizen wisselt van dag tot dag. Daarom houden we u alleen van de meest belangrijke ontwikkelingen op de hoogte. Net als alle andere zaken met betrekking tot COVID-19 is het van belang u goed te informeren voordat u acties onderneemt.

 • Op dit moment is een negatieve testuitslag voor reizigers die met de auto naar Nederland reizen nog niet verplicht. Houd er wel rekening mee dat in ieder land andere maatregelen zijn, ook door de landen waar u doorheen reist.
 • Wanneer u naar Nederland reist en een PCR-test wilt is deze in Frankrijk gratis op vertoon van uw Carte Vitale.
 • Wanneer u zich in Nederland laat testen voor de in Frankrijk verplichte negatieve PCR-test wanneer u nog niet volledig bent gevaccineerd, kunt u de kosten daarvoor in Frankrijk terug krijgen tot een bedrag van € 60,--. U dient daarvoor het formulier S3125 'Soins reçus à l'étranger' in te vullen en voorzien van de rekening op te sturen naar uw CPAM.
 • Naast de PCR-test moet u ook een 'verklaring van eer' aan de grens kunnen overleggen.

Handige sites met actuele reisadviezen:

 • Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken. Wanneer u Frankrijk favoriet maakt ontvangt u een pushbericht als het reisadvies verandert. Met de app heeft u ook alle contactgegevens van Buitenlandse Zaken en lokale hulpdiensten bij de hand, plus informatie over wat te doen in geval van nood, zoals ziekenhuisopname.
 • Op de site van bijvoorbeeld de ANWB vindt u actuele en duidelijke informatie over de precieze reisbeperkingen en benodigde documenten: www.anwb.nl.
 • Volg het ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter via @247BZ.
 • U kunt zich ook gratis registreren bij de ambassade.

 U laten testen

We hopen het natuurlijk niet, maar mocht het nodig zijn u via een PCR-test te laten testen dan kunt u dat laten doen in een laboratorium in of nabij uw woonplaats. Of in een daarvoor speciaal opgericht centrum. Een snelle bloedtest kan via de apotheek.
De regels hiervoor zijn recent versoepeld en zijn als volgt:

 • U dient vooraf altijd het laboratorium te bellen.
 • Heeft u COVID-19-verschijnselen en een doktersvoorschrift dan kunt u zich bij een laboratorium laten testen. Wanneer u dokter dit nodig vindt kunt u zich ook thuis laten testen
 • Heeft u géén verschijnselen maar wilt u zich toch laten testen dan kan dat zónder doktersvoorschrift. U bent alleen niet ‘prioritair’.
 • U kunt bij uw apotheek een snelle bloedtest laten afnemen, zonder afspraak.
 • In het geval dat u geïdentificeerd bent als zijnde ‘in contact geweest met’ en er is kans op een verhoogde graad van besmettelijkheid dan kunt u zich ook bij een laboratorium met uw doktersvoorschrift of het voorschrift van de SMS laten testen. U krijgt daarbij voorrang.

Tot slot: alle testen worden door uw basisverzekering vergoed.

Eerdere regels en maatregelen in 2021 

Een samenvatting:

 • Aantal toegestane bezoekers in winkels met een vloeroppervlak van meer dan 400 m2: 1 per 8 à 10 m2.
 • Nieuwe afstand tot elkaar wanneer u geen masker draagt: 2 m.
 • De grenzen met niet-EU-landen zijn vanaf zondagnacht, 31 januari 2021 gesloten, behalve voor onvermijdelijke bezoeken.
 • Het dragen van zelfgemaakte mondkapjes wordt ten sterkste ontraden vanwege de Britse variant van het coronavirus. 

Maatregelen die nog steeds gelden:

 • De grenzen van Frankrijk blijven open voor de EU-landen.
 • Voor overige landen zijn de grenzen op een enkele uitzondering na gesloten. Inwoners van Frankrijk mogen echter altijd terugkeren op Frans grondgebied. Ze dienen dan wel een negatieve test te tonen die niet ouder is dan 72 uur.
 • Vanaf 30 oktober 2020 zijn op vliegvelden sneltesten ter bechikking.
 • Restaurants mogen geen publiek ontvangen maar mogen wel afhaalmaaltijden verzorgen. Halen en brengen.
 • Het aan huis bezorgen van producten blijft mogelijk.
 • Markten (buiten en binnen) blijven open.
 • Mensen in de Ehpad’s en bejaardentehuizen kunnen worden bezocht.
 • Ook het ambtelijk/bestuurlijk apparaat en de openbare diensten zoals de Post blijven open.
 • Parken, tuinen, bossen en stranden blijven open.
 • Kerken blijven open, maar kerkdiensten zijn niet toegestaan.
 • Openbaar vervoer blijft rijden, net als taxi’s en VTC.
 • Professionele sportieve wedstrijden gaan door, zonder publiek.
 • Bar, cafés gaan dicht.
 • Privéfeesten, behalve huwelijksvoltrekkingen zijn verboden.

Mondkapjes

De voorschriften voor het dragen van mondkapjes op een rij:

 • Het dragen van mondkapjes is door de regering verplicht gesteld in alle gesloten, openbare ruimten in heel Frankrijk vanaf de leeftijd van 11 jaar. D.w.z. in álle winkels, musea, bioscopen, theaters, winkelcentra, bibliotheken, openbare diensten, overdekte sportcentra, culturele centra, banken, postkantoren en openbare gedeeltes van hotels. Maar ook in overdekte parkeergarages.
 • De verplichting wordt met een duidelijk affiche aangegeven.
 • Deze aanvulling op het dragen van het mondkapje komt bovenop de al bestaande verplichtingen zoals bijvoorbeeld in restaurants en het openbaar vervoer.
 • Op het niet dragen van een mondkapje waar dit wél verplicht is, staat een boete van € 135,-.
 • Op de site proberen we u op de hoogte te houden van die lokale maatregelen , maar houdt u in ieder geval aan het ABCD-geheugensteuntje van de minister. Draag een mondkapje: A, wanneer u in gevaar bent; B, wanneer u in een drukke omgeving bent; C, in gesloten ruimtes en D, wanneer u geen 1 m afstand kunt houden.
 • Ter herinnering: wat betreft het dragen van een mondkapje in een auto: dit is niet verplicht omdat een auto niet als publieke ruimte wordt beschouwd. Wanneer u echter met personen reist die niet tot uw ‘huishouden’ behoren wordt het dragen ervan wél aangeraden. In een taxi of VTC is het dragen van een mondkapje in ieder geval verplicht.
 • Vanaf 1 september 2020 wordt het dragen van een mondkapje in bedrijven verplicht. De verplichting geldt voor alle ruimtes, ook open ruimtes. Een uitzondering vormt de eenpersoonskamer.
 • Op de lagere scholen is het dragen van een mondkapje vanaf 6 jaar verplicht.

Handige links

Handige links voor meer informatie over de COVID-19-crisis:

https://www.journaldesfemmes.fr
www.gouvernement.fr/info-coronavirus (overheid)
www.dordogne.gouv.fr (overheid)
www.interieur.gouv.fr/Actualites (overheid)
www.sudouest.fr (krant)
www.francebleu.fr (radio)
www.dordogne.cci.fr (de Kamer van Koophandel met info voor werkgevers en werknemers)

studiolabramelolivariefanf