Herman van Nierop

Voorzitter
In mijn actieve arbeidsperiode als adviseur voor het MKB heb ik de nodige bestuurservaringen opgedaan. Leuk en inspirerend werk vond ik dat. Dus ‘ja’ zeggen op een bestuursfunctie binnen La Tulipe was voor mij geen punt van twijfel. Temeer omdat op dat moment door mijn komst de man-vrouw verhoudingen weer werden hersteld. 
Eerst als bestuurslid en nu als voorzitter wil ik mij graag inzetten om het voortbestaan van La Tulipe te bewaken en verder uit te bouwen. Daarbij vind ik, náást de sociale invalshoek vooral ook de onderlinge overdracht van informatie, kennis en ervaring van cruciaal belang.

cmunf 2024 lolivarie fanf fanf