De website wordt op dit moment herzien.
Het is de bedoeling dat u op deze pagina antwoord gaat krijgen op veel gestelde vragen, de zogenaamde Frequent Asked Questions.
Tot die tijd kunt u voor veel informatie terecht bij het secretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Mocht u zelf informatie hebben die voor andere leden interessant kan zijn, dan houden wij ons graag aanbevolen. De website van La Tulipe is zeker ook bedoeld om kennis en informatie met anderen te delen. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Inkomstenbelasting en sociale lasten 2020

Bent u een Nederlandse gepensioneerde en bent u belastingtechnisch ingeschreven in Frankrijk dan moet u over uw inkomen inkomstenbelasting en sociale lasten betalen in Frankrijk.

Inleiding

Net als in Nederland, moet u ook in Frankrijk in het voorjaar belastingaangifte (déclaration de revenus) van het in het voorgaande jaar genoten inkomen doen. De aangifte omvat de invulling van het algemene formulier 2042, het voor buitenlands inkomen bedoelde formulier 2047 en eventueel het formulier 3916 voor zover u gebruik maakt van buitenlandse i.c. Nederlandse bankinstellingen. In de loop van de zomer ontvangt u dan uw aanslag inkomstenbelasting (avis d’impôt).

Uitgangspunt voor de vaststelling van de inkomstenbelasting is het belastbaar inkomen.  In de paragraaf Belastbaar inkomen wordt ingegaan welke inkomensdelen en aftrekposten voor de berekening van het belastbaar inkomen bepalend zijn.  Aan de hand van het belastbaar inkomen en de van toepassing zijnde belastingtabel wordt het bedrag van de (basis)inkomstenbelasting berekend, zie  hiervoor de paragraaf Belastingtabel.  Op dit belastingbedrag kunnen nog een tweetal aftrekposten van toepassing zijn, zie de paragraaf Crédit d’impôt.

In de paragraaf Sociale Lasten wordt ingegaan op de inning van sociale lasten.

Sinds 1 januari 2019 past Frankrijk bronbelasting toe, de zogenaamde prélèvement à la source. Dat wil zeggen dat op de maandelijkse inkomsten loonbelasting wordt geheven. Voor gepensioneerde Nederlanders is deze maandelijkse belastingheffing gebaseerd op het in de aanslag van de inkomstenbelasting van het voorgaande jaar vastgestelde belastbaar inkomen en de toepassing van de actuele belastingtabel.

Lees meer...

Plus-value ingrijpend gewijzigd

Veel mensen weten niet dat het plus-value-systeem per 1 januari 2019 (weer) is aangepast.Tot die tijd werd bij een standaardaangifte plu-value, in totaal 34,5 % op de verkoopwinstingehouden. De daarin begrepen sociale premies (17,2 %) kunnen in veel gevallen worden teruggevorderd, mits tijdig actie wordt ondernomen.
Maar het systeem werd dus luttele dagen voor de jaarwisseling aangepast. Voor wie aantoon-baar onder het Nederlands sociale zekerheidsstelsel valt geldt nu een heffing van 7,5 %, onder de noemer prélèvement de solidarité. Bijna 10 % eraf lijkt mooi, maar schijn bedriegt want de heffing van 17,2 % kon worden teruggevorderd! Echter, dit geldt vooralsnog niet voor deze nieuwe heffing. Zoals de eerder gepleegde ingrepen is ook deze maatregel omstreden.

Er zullen ongetwijfeld weer procedures worden gestart. Heeft u verkoopplannen, vraag dan de notaris om twee essentiele documenten:
1 -  een kopie van de ondertekende declaration plu-value
2 -  de attestation de vente.
Deze behoren direct na de afwikkeling van de definitieve verkoop verstrekt te worden maar dat gebeurt niet altijd spontaan. Bewaar alle documenten goed en blijf de ontwikkelingen de komende tijd volgen.

Mr. Isabelle Flipse, www.kantoorflipse.

Overgenomen uit 'Leven in Frankrijk'

studiolabramelolivariefanf