Pubquiz: 12 maart a.s.

Geschreven: 20 februari 2020

Donderdag 12 maart om 17.45 uur is er weer een pubquiz! 't Gaat wat anders dan bij de eerste.
Iedereen die aanwezig is bij de clubborrel kan meedoen met de quiz, je hoeft je niet van te voren aan te melden. Wil je meedoen, neem wel een pen of potlood mee.
Elke deelnemer ontvangt een formulier, waarop hij of zij de antwoorden schrijft. De quizmaster stelt de vragen, die over alles kunnen gaan. Na afloop van deze vragenronde worden de formulieren opgehaald en nagekeken. De beste 3 deelnemers spelen de Tweede Ronde, waarin ze het tegen elkaar opnemen.
De allerbeste gaat tenslotte naar huis met De Gouden Bitterbal.
We hopen dat de quiz even spannend en gezellig wordt als de eerste. Je aanwezigheid zal daar zeker toe bijdragen.

Annet en Ton Böhm

La Poste Plus

Geschreven: 09 februari 2020

Een typisch gevalletje van ‘Waarom hebben wij dit niet?’ In Frankrijk kun je voor € 19,90 per maand (na aftrek van belasting € 9,95) eenmaal per week je ouders op leeftijd (of andere familieleden) laten bezoeken door de postbode. Deze dienst, genaamd ‘Veiller sur mes parents’ (waken over mijn ouders), is een groot succes. De controle kan uitgebreid worden naar twee of zelfs zes keer per week. De postbode brengt een kort bezoekje om te kijken of alles goed gaat en brengt de kinderen (of andere aanvragers) daarna op de hoogte met een appje. Goed plan voor mensen met ouders die ver of geïsoleerd wonen.

Bron: www.leveninfrankrijk.nl

Mogelijk recht op aanvulling pensioen ABP

Geschreven: 01 februari 2020

De Vereniging Belangenbehartiging  Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) meldt dat gepensioneerden die zijn aangesloten bij het pensioenfonds ABP mogelijk nog recht op een aanvulling op hun pensioen hebben.

 Op 24 januari 2020 meldt het programma Meldpunt van Omroep Max dit op basis van eigen onderzoek. Duizenden ABP-gepensioneerden hebben recht op een hoger pensioen. Het gaat om een compensatie voor een te lage pensioenopbouw door tweeverdieners.

Lees meer...

Nieuws van de Stichting GOED

Geschreven: 29 januari 2020

De Stichting GOED, Grenzeloos Onder Eén Dak is een belangen- en koepelorganisatie voor Nederlanders in het buitenland. Voor meer informatie over de stichting: www.stichtinggoed.nl.

Hieronder treft u een aantal ontwikkelingen aan die de stichting onder uw aandacht wil brengen.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Terugkeer naar Nederland wordt steeds lastiger
  • CBS onderzoek houdbaarheid woonlandfactor
  • Reactie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op het nationaliteitsonderzoek 
  • Registratie ambassade

Lees meer...

De Slimste Tulp

Geschreven: 25 januari 2020

Het wás dat de aanmoedigingen zo luid klonken, anders hadden we de hersenen van de deelnemers letterlijk kunnen horen kraken.

Op donderdag 23 januari vond, tijdens de clubborrel, voor de eerste keer de quiz De Slimste Tulp plaats. Een soort kruising tussen de tv-quiz ‘de slimste mens’ en de pubquiz. Annette en Ton Böhm waren de initiatiefnemers en organisatoren en Walter Janssen de onafhankelijke ‘scheidsrechter.’

Het animo om deel te nemen was groot: negen teams van drie deelnemers hadden zich aangemeld en de fanclub was minstens zo groot.
De quizvragen namen de hele wereld door: van Franse uitdrukkingen, muziekfragmenten, en politieke vragen tot aan rekensommen en dichtregels.

Uiteindelijk mocht een trotse Janneke Teillers zich de Slimste Tulp noemen. Ze moest daarvoor nog wel een flinke strijd aangaan met haar echtgenoot Wiljan Nuis én Anja Gijsbertsen.

Rest nog een grote dank aan de organisatoren voor dit zeer geslaagde initiatief dat hopelijk herhaald gaat worden.

Nieuwjaarsreceptie 2020

Geschreven: 14 januari 2020

Donderdag 9 januari jl. was er weer de traditionele Nieuwjaarsreceptie van onze vereniging bij Bisart in Coux-et-Bigaroque. Veel Tulipers waren komen opdagen en de sfeer was gezellig en ontspannen.

De voorzitter hield een toespraak over de activiteiten van het afgelopen jaaren nam alvast een voorschotje op de komende activiteiten. En die beginnen goed met een nieuw initiatief van leden: de kennisquiz voor het ontdekken van de ‘slimste Tulp’ op 23 januari a.s. tijdens de clubborrel. Daarna werden er bubbeltjes uitgedeeld is er een toost uitgebracht op het jaar 2020.

Aansluitend aan de receptie hadden Nicolet en J.B. een overheerlijk Indonesisch buffet verzorgd, afgesloten met een grand dessert. Iedereen heeft hiervan gesmuld. Chapeau voor Nicolet en J.B. Het was tijdens het eten nog een gezellig samen zijn. ’s Avonds tegen de klok van 10.00 uur zijn de laatste Tulipers huiswaarts gekeerd.

We kunnen spreken van een geslaagde Nieuwjaarsreceptie.

Onovertroffen kerstwandeling

Geschreven: 06 januari 2020

Genieten van de natuur, after-christmas-mijmeringen of gewoon een gesprek met medewandelaars? Alles kan tijdens de kerstwandeling op tweede kerstdag.

De wandeling was rond het clubhuis BiSart waar de omgeving vrij vlak is zodat iedereen mee kon. Dat het gezamenlijk wandelen op deze dag een succesformule is, bleek uit het onovertroffen aantal deelnemers. Dit jaar liepen 30 wandelaars mee, trouw geëscorteerd door een flink aantal honden.
Of is het misschien de gezamenlijk lunch na afloop die zoveel deelnemers trekt? Want ook hierbij was het aantal van 50 personen ongekend.

Drassige grond en modderige paden mochten de wandelaars blijkbaar niet echt deren. Hoewel… op driekwart van de wandeling moest helaas ‘retour’ gemaakt worden omdat er echt geen doorkomen meer aan was. Niet voor stevig gelaarsden, maar zeker niet voor alvast voor de lunch fraai geschoeiden, die zich ook onder het gezelschap bevonden.

De overheerlijke lunch die Nicolette en JB van BiSart hadden bereid, deden de natte voeten gelukkig al gauw vergeten. Verzadigd en verkwikt trok iedereen rond 5 uur weer huiswaarts.

Licht uit de hemel

Geschreven: 04 januari 2020

Onder de naam ‘Kerstengelen’ is binnen La Tulipe de goede traditie ontstaan om in de donkere dagen vóór Kerst gezamenlijk versieringen te maken.Dit jaar aan Nicolette Weenink en mij de ‘schone’ taak de Kerstengelen te organiseren.

Nicolette was er gerust over, ik iets minder. Er leek weinig beweging aan de hemel. Zouden er flink wat engelen neerdalen, mét fris groen, om weer  creatief aan de gang te gaan?

De engelen wisten gelukkig de weg, we waren uiteindelijk met veertien vrouw. En oh, wat lag het niveau dit jaar hoog! Het is altijd apart om te zien hoe elke engel haar eigen stijl heeft, en knappe kransen en stukken maakt. Er was een ruim aanbod aan groei en bloei, en geen gebrek aan snoeischaren! ‘De doos van Suzanne’ bood allerlei verrassende kerstballen, besjes, belletjes, vogels en strikken; er werd ruim gebruik van gemaakt (en grapjes over…).

Nicolette spande de kroon, zij krijgt de prijs voor originaliteit: een kerststuk met wijde takkenvol korstmos, het teken van de gezonde lucht in de Dordogne.

Meer engelen kwamen zomaar langs, voor de gezelligheid. Margot Gelens maakte zoals gewoonlijk foto’s, we bewonderden elkaars werk, en gingen met zijn allen aan de grote tafel voor de hapjes! Menig engel blijkt ook een keukenengel, er was een enorm en origineel aanbod. Teveel om op te noemen!

Dank en complimenten aan alle deelnemers, het was weer mooi dit keer.
Volgend jaar doen we het weer.

Suzanne Meltzer

La Tulipe 2020 van start

Geschreven: 03 januari 2020

Op 1 januari jl. om 12.30 uur exact klonk op golfbaan Lolivarie in St. Germain de Belvès de heldere klaroenstoot waarmee de traditionele nieuwjaarsgolf van La Tulipe van start ging. En daarmee was tevens het activiteitenjaar geopend.

Gewapend met slechts 4 clubs per persoon én een fles bubbels werd er in 5 teams van 4 spelers een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. Een goed begin van het nieuwe jaar waarbij ‘convivialité’ belangrijker was dan winnen. 

Na afloop wachtte er een, door verschillende deelnemers gemaakt, rijkelijk aangekleed aperitief en een bescheiden prijsuitreiking. Natuurlijk ontbraken de beste wensen van het bestuur niet, die in de persoon van de voorzitter werden uitgesproken.

Als de rest van het jaar net zo plezierig verloopt, gaat La Tulipe een mooi 2020 tegemoet. 

SNBN Stichting Nederlanders Buiten Nederland

Geschreven: 17 april 2019

Op 18 april 2019 is in Nederland een nieuwe stichting opgericht die de belangen van Nederlanders buiten Nederland vertegenwoordigt: de SNBN.De SNBN behartigt de belangen van alle Nederlanders (naar schatting ruim 1 miljoen)
die buiten Nederland wonen.

De SNBN komt voort uit een al jarenlange strijd voor de belangen van de Nederlanders die in het buitenland woonden. Al de acties en initiatieven (bijvoorbeeld over dubbele nationaliteit, financiering Nederlands onderwijs in het buitenland en verlies van Nederlanderschap, dagvaarding van de Staat voor het niet aankomen van stembiljetten in het buitenland)hebben ertoe geleid dat de Nederlander buiten Nederland inmiddels wel degelijk als groep gezien wordt vanuit Den Haag.
En op sommige punten heeft het inderdaad tot concrete verbetering geleid, maar een volgende regering kan zomaar weer alles anders zien. Kortom, nog steeds wordt te weinig begrepen dat de Nederlander buiten Nederlander een waardepost is, geen lastpost.

Lees meer...

Expertisecentrum Zorg FANF

Geschreven: 17 april 2019

De FANF, de Federatie van Nederlandse verenigingen in Frankrijk, zoekt vrijwilligers die willen helpen bij het creëren van een expertisecentrum Zorg ten behoeve van Nederlanders in Frankrijk: De verenging zoekt tenminste drie vrijwilligers die bij
voorkeur afkomstig zijn uit de verschillende verenigingen die aangesloten zijn bij de FANF.

De ambitie is een uitbouw en verbreding van de beschikbare kennis en ervaring op het gebied van medische en paramedische zorg, ouderenzorg, en zorgverzekeringen in Frankrijk. Het is de bedoeling dat men in het centrum terecht kan voor hulp in wat waar te vinden is. Bovendien wil het centrum voorlichting geven over recente ontwikkelingen over primaire en vooral secundaire preventie van veel voorkomende ziektebeelden.

Lees meer...

Reclasseringsvrijwilligers gezocht

Geschreven: 25 januari 2019

Bureau Buitenland van Reclassering Nederland zoekt Nederlandstalige vrijwilligers die bereid zijn om regelmatig Nederlandse gedetineerden te bezoeken.
Houdt u van vrijwilligerswerk dat uitdagend en boeiend is en u tevens een kijkje geeft in een heel andere wereld dan u gewend bent?
Dan is deze oproep u op het lijf geschreven.

U bent wellicht inderdaad de juiste persoon, want:

  • U spreekt goed Nederlands.
  • U woont al langere tijd in het buitenland;
  • U bent op de hoogte van lokale gebruiken en opvattingen
  • U bent geïnteresseerd in mensen;
  • U beschikt over goede sociale vaardigheden;
  • U heeft geduld en kunt goed luisteren.

Lees meer...

Terugvorderen heffing sociale contributies

Geschreven: 11 december 2018

Op 26 februari 2015 oordeelde het Europese Hof van Justitie in het 'arrest De Ruyter' dat de heffing door Frankrijk van sociale contributies over inkomsten uit kapitaal bij niet-inwoners die in een andere lidstaat sociaal verzekerd zijn, in strijd was met de EU-verordening.

Per 1 januari 2016 heeft Frankrijk haar wetgeving gedeeltelijk gewijzigd om het'arrest De Ruyter' te omzeilen. Het Hof te Nancy heeft op 31 mei 2018 echter ook déze nieuwe wetgeving in strijd verklaard met de EU-verordening. Ten onrechte betaalde sociale contributies kunnen dan ook worden teruggevorderd.

Lees meer...

De Algemene verordening gegevensbescherming

Geschreven: 17 augustus 2018

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese wet voor databescherming die sinds 25 mei 2018 van toepassing is in de Europese Unie.
In Nederland is de AVG de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp )terwijl in Frankrijk de bestaande wetgeving binnenkort wordt aangepast in overeenstemming met de nieuwe Europese regels. De AVG geldt voor alle Europese organisaties maar ook voor organisaties die niet in de EU zijn gevestigd maar persoonsgegevens van EU-inwoners verwerken.

Lees meer...

Vertrouwd, voordelig en goed aanvullend verzekerd tegen ziektekosten in Frankrijk

Geschreven: 01 oktober 2017

ADVERTORIAL
Onbekend maakt onbemind. Hoeveel Nederlanders die zich in Frankrijk hebben gevestigd, zijn eigenlijk op de hoogte van het bestaan van een collectieve ziektekostenverzekering voor Nederlanders? En hoe moeilijk is het niet om wegwijs te worden in het ondoorzichtige en onbekende terrein van de Franse gezondheidszorg en om een goede, voordelige en vertrouwde aanvullende of volledige ziektekostenverzekering af te sluiten.

Lees meer...

studiolabramelolivariefanf