Bestuur

De vereniging La Tulipe heeft een bestuur dat op dit moment uit 4 leden bestaat die voor een periode van 3 jaar door de Algemene Ledenvergadering worden gekozen. De leden zijn herkiesbaar. Onderling worden de functie van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en de overige taken verdeeld.

Wie zitten er in het huidige bestuur, en vooral waaróm?

Herman van Nierop

Voorzitter
In mijn actieve arbeidsperiode als adviseur voor het MKB heb ik de nodige bestuurservaringen opgedaan. Leuk en inspirerend werk vond ik dat. Dus ‘ja’ zeggen op een bestuursfunctie binnen La Tulipe was voor mij geen punt van twijfel. Temeer omdat op dat moment door mijn komst de man-vrouw verhoudingen weer werden hersteld. 
Eerst als bestuurslid en nu als voorzitter wil ik mij graag inzetten om het voortbestaan van La Tulipe te bewaken en verder uit te bouwen. Daarbij vind ik, náást de sociale invalshoek vooral ook de onderlinge overdracht van informatie, kennis en ervaring van cruciaal belang.

John Kuppens

Secretaris
Sinds begin 2010 wonen mijn vrouw Mary en ik permanent in Le Bugue. Vanaf 1978 brachten we jaarlijks, tot dat moment deels onze vakanties door in dit voor ons prachtige stadje.Begin 2008 beëindigde ik mijn militaire loopbaan bij Defensie en ging ik lekker jong nog met prepensioen. In de 37 jaar die ik in vooral het midden en zuiden van het land heb doorgebracht, heb ik op diverse gebieden en niveaus met veel plezier gefunctioneerd.
Besturen zit kennelijk in mijn bloed. Al op 14-jarige leeftijd was ik secretaris/wedstrijdleider bij de Dongense SchaakClub DSC. Dit was uit nood geboren want anders werd de club opgeheven. Iemand moest het doen…. Na mijn militaire opleiding volgden al snel allerlei bestuursfuncties: voorzitter van de ondernemingsraad, van de buurtvereniging, van een grote VvE en recent nog 6 jaar (co-)president van ACIP, de Association Culturelle Internationale du Périgord. En nu dan secretaris bij La Tulipe. Ik ga er van uit dat ik mijn ervaring kan benutten om zo een positieve bijdrage te leveren in de verdere groei van deze vereniging. Dat kan vanuit het bestuur echter alleen maar in goede samenwerking met actieve leden. En ik heb de indruk dat het daar níet aan ontbreekt. Ik heb er zin in!

Cora Koelemeijer- Claassen

Bestuurslid/vice-voorzitter
La Tulipe ligt mij na aan het hart. In 1999 ben ik hier permanent komen wonen en vanaf het allereerste begin ben ik lid van de vereniging. Als van oorsprong Rotterdamse ligt voor mij de keus tussen ‘woorden’ of ‘daden’ niet moeilijk. Daarom heb ik ruim tien jaar geleden aan het toenmalige bestuur voorgesteld een medisch-sociaal contactpunt voor de leden op te richten waarvan ik wel het aanspreekpunt wilde zijn. In mijn werkzame leven was ik verpleegkundige, dus dit ligt in de lijn. Inmiddels is het contactpunt goed gesetteld en wilde ik mij ook nog op een andere manier voor de vereniging inzetten. Want, mede door dat medisch-sociale contactpunt, ben ik er achter gekomen dat een bloeiende Nederlandse vereniging zeer belangrijk is. Ik hoop dat het bestuur daar de stille kracht achter kan zijn.

Leon Quaedackers

Penningmeester
Na een aantal jaren commissiewerk voor La Tulipe werd ik gepolst om zitting te nemen in ons bestuur, maar dat was aanvankelijk niet goed verenigbaar met wonen in Nederland en mijn werk als onafhankelijk financieel adviseur voor familiebedrijven van vaderlandse bodem. Daar komt nu verandering in en omdat ik van mening ben dat je met je talenten moet woekeren ben ik met ingang van 1 januari 2020 dit jaar beschikbaar als ‘tresorier’. La Tulipe staat er als vereniging goed voor, met een groeiend ledenbestand en gezonde financiën, dus ik wil mij, samen met mijn collega-bestuurders inzetten voor een gezellig, kleurrijk en boeiend verenigingsleven. Daarbij hoop ik natuurlijk op een goede respons van alle clubleden want voor hen zit ik tenslotte in het bestuur. Ik verwacht dat wij hier met zijn allen ‘post corona’ invulling aan gaan geven.

studiolabramelolivariefanf