Bestuur

De vereniging La Tulipe heeft een bestuur dat uit 6 leden bestaat die voor een periode van 3 jaar door de Algemene Ledenvergadering worden gekozen. De leden zijn herkiesbaar. Onderling worden de functie van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en de overige taken verdeeld. 

Wie zitten er in het huidige bestuur, en vooral waaróm?

Herman van Nierop

Voorzitter
In mijn actieve arbeidsperiode als adviseur voor het MKB heb ik de nodige bestuurservaringen opgedaan. Leuk en inspirerend werk vond ik dat. Dus ‘ja’ zeggen op een bestuursfunctie binnen La Tulipe was voor mij geen punt van twijfel. Temeer omdat op dat moment door mijn komst de man-vrouw verhoudingen weer werden hersteld. 
Eerst als bestuurslid en nu als voorzitter wil ik mij graag inzetten om het voortbestaan van La Tulipe te bewaken en verder uit te bouwen. Daarbij vind ik, náást de sociale invalshoek vooral ook de onderlinge overdracht van informatie, kennis en ervaring van cruciaal belang.

John Kuppens

Secretaris
Sinds begin 2010 wonen mijn vrouw Mary en ik permanent in Le Bugue. Vanaf 1978 brachten we jaarlijks, tot dat moment deels onze vakanties door in dit voor ons prachtige stadje.Begin 2008 beëindigde ik mijn militaire loopbaan bij Defensie en ging ik lekker jong nog met prepensioen. In de 37 jaar die ik in vooral het midden en zuiden van het land heb doorgebracht, heb ik op diverse gebieden en niveaus met veel plezier gefunctioneerd.
Besturen zit kennelijk in mijn bloed. Al op 14-jarige leeftijd was ik secretaris/wedstrijdleider bij de Dongense SchaakClub DSC. Dit was uit nood geboren want anders werd de club opgeheven. Iemand moest het doen…. Na mijn militaire opleiding volgden al snel allerlei bestuursfuncties: voorzitter van de ondernemingsraad, van de buurtvereniging, van een grote VvE en recent nog 6 jaar (co-)president van ACIP, de Association Culturelle Internationale du Périgord. En nu dan secretaris bij La Tulipe. Ik ga er van uit dat ik mijn ervaring kan benutten om zo een positieve bijdrage te leveren in de verdere groei van deze vereniging. Dat kan vanuit het bestuur echter alleen maar in goede samenwerking met actieve leden. En ik heb de indruk dat het daar níet aan ontbreekt. Ik heb er zin in!

Leon Quaedackers

Penningmeester/vice-voorzitter
Na een aantal jaren commissiewerk voor La Tulipe werd ik gepolst om zitting te nemen in ons bestuur, maar dat was aanvankelijk niet goed verenigbaar met wonen in Nederland en mijn werk als onafhankelijk financieel adviseur voor familiebedrijven van vaderlandse bodem. Daar komt nu verandering in en omdat ik van mening ben dat je met je talenten moet woekeren ben ik met ingang van 1 januari 2020 dit jaar beschikbaar als ‘tresorier’. La Tulipe staat er als vereniging goed voor, met een groeiend ledenbestand en gezonde financiën, dus ik wil mij, samen met mijn collega-bestuurders inzetten voor een gezellig, kleurrijk en boeiend verenigingsleven. Daarbij hoop ik natuurlijk op een goede respons van alle clubleden want voor hen zit ik tenslotte in het bestuur. Ik verwacht dat wij hier met zijn allen ‘post corona’ invulling aan gaan geven.

Peter Hootsen

Bestuurslid Activiteiten

Eind 2005 kwamen we naar de Dordogne om een ander werkzaam leven te gaan leiden: het roer om, zoals dat heet. We kochten een boerderij met enkele gîtes en creëerden daarvan een chambre d'hôtes met gîtes en een kleine camping met verhuurtenten. In met name de zomer was het hard werken want we deden er ook nog table d'hôtes bij. Maar alles gebeurde met heel veel plezier.
We werden lid van la Tulipe maar misten veel omdat we een groot deel van het jaar dus andere dingen aan ons hoofd hadden. Jammer, maar desondanks hebben we veel leuke mensen ontmoet en voelen we ons betrokken. Nu we onze ‘activiteit’ verkocht hebben, komt er ruimte voor nieuwe dingen. In de Nieuwsbrief las ik dat er bestuursleden werden gezocht. Dat leek me een prima invulling van m’n verkregen vrije tijd. En dus ga ik enthousiast aan de slag met het coördineren van de activiteiten en evenementen. Iets wat ik echt leuk vind om te doen. De organisatorische ervaring die ik heb komt daarbij hopelijk goed van pas. La Tulipe is een levendig gebeuren en ik zal mij graag inzetten om dat zo te houden.

Mariëlle Spee

Bestuurlid Zorg en Welzijn

Na wat reizen over de wereld streek ik in 2002 neer in de Dordogne. Naast het grootbrengen van drie kinderen run ik hier een kleinschalige wellness. 
Bij toeval bood ik ambulante zorgondersteuning bij één van de leden van La Tulipe. Een soort tweede natuur van mij en dit werd ook zo ervaren door het bestuur die nauw contact met dit lid onderhielden.  Een en een is in ieder geval twee en dus kwam de vraag om de portefeuille Zorg en Welzijn in te vullen. 

Dit voelt goed en ik hoop er dan ook drie van te maken door mij in te zetten voor het welzijn van de leden in de vorm van een luisterend oor en waar nodig sámen gepaste ondersteunde zorg te vinden bij tijdelijke of langdurigere beperking.

studiolabrame lolivarie fanf fanf