Nieuwsbrief FANF maart 2022

 

Van de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) ontvingen we onderstaande Nieuwsbrief.

Hoe dubbele heffing van successie- en schenkingsrechten te verminderen
of te voorkomen in een Nederlands-Franse context

Een onderwerp dat sterk bij de leden van de bij ons aangesloten verenigingen leeft is hoe dubbele belastingheffing tussen Frankrijk en Nederland te verminderen of te voorkomen en dan met name op het gebied van successie- en schenkingsrechten. Dit onderwerp was nog niet behandeld in onze artikelenreeks “Erfrecht en Erfbelasting”. Gezien de tamelijk technische aard van de materie hebben we onze partner voor fiscale onderwerpen KPMG AVOCATS gevraagd hier een samenvattend artikel aan te wijden, gericht op onze doelgroep: Nederlanders in Frankrijk. Lees verder op de FANF website.

Nederlandse boeren verkopen kwaliteitskaas in Frankrijk aan Fransen: Hoe doe je dat?

We waren de naam Suus en Paula Van der Linden vaak tegenkomen als verkoopsters van Nederlandse boeren kwaliteitskaas in Frankrijk. Suus en Paula verkopen al sinds 12 jaar Nederlandse boerenkaas aan een overwegend Franse klandizie in Frankrijk. Frankrijk heeft zo zijn eigen kazen en dit was, tegen de achtergrond van het vaak bijna spreekwoordelijke chauvinisme van de Fransen, voor het bestuur van de FANF reden aan Suus en Paula te vragen: “Hoe doe je dat?” In dit interview kunt U het antwoord lezen…. Lees verder op de FANF website.

Algemene Ledenvergadering op 26 maart 2022. FANF bestuur ondergaat enkele wijzigingen.

Op 26 maart jl. vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) met de vertegenwoordigers van de bij de FANF aangesloten verenigingen plaats. Na twee jaar wegens de Covid-epidemie te hebben vergaderd per video-conferentie, kon de vergadering als vanouds weer plaatsvinden in de Residentie van de Nederlandse Ambassade in Parijs. Onder meer werd gedurende de ALV een nieuw bestuur benoemd. Rick Floore is bereid gevonden de functie van penningmeester te vervullen als opvolger van Erik van der Most die deze functie 10 jaar heeft vervuld. Erik blijft nog aan als lid van de Kascommissie. Nanno Wams (vice-voorzitter) volgt Arjen van Geuns op als voorzitter die deze functie 6 jaar vervuld heeft. Arjen is bereid gevonden nog één jaar aan te blijven als vice-voorzitter om de continuïteit in het bestuur te waarborgen. Mary Beelaerts van Blokland is bereid gevonden aan te blijven als secretaris van de FANF. Lydia Smulders gaat de FANF ondersteunen door de nieuwe coördinatrice Zorg te worden.

cmunf 2024 lolivarie fanf fanf