Nieuwsbrief FANF najaar 2022

Onderstaand vindt u de najaars-Nieuwsbrief van de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France). De FANFis een overkoepelende organisatie waarbij de meeste Nederlandse verenigingen in Frankrijk zijn aangesloten. Ook La Tulipe.
De FANFheeft als doel de belangen van Nederlanders in Frankrijk te behartigen door middel van het verstrekken van informatie, het geven van advies en het lobbyen bij overheidsinstanties.

Taalcursus Frans ‘op herhaling’

De FANF is in het voorjaar van 2022 gestart met het initiatief een Taalcursus Frans mogelijk te maken tegen aantrekkelijke voorwaarden voor leden van bij de FANF aangesloten verenigingen. Daarnaast zijn de lessen ook toegankelijk voor niet-leden. De ervaring na nu al twee reeksen cursussen, één in het voor- en één in het najaar van dit jaar, heeft geleerd dat dit initiatief voorziet in een aanhoudende behoefte en dat de deelnemers zeer tevreden zijn over de kwaliteit van de lessen. Het Bestuur van de FANF heeft daarom met Anderske Luijk besloten een derde serie lessen te starten. De lessen worden gegeven door een Franse docent Nederlands en een Nederlandse docent Frans. De lessen beginnen in de week van 3 januari en eindigen in de week van 29 mei. Inschrijven kan tot 20 december a.s Lees verder op de FANF-website.

Woonlandfactor

“Woonlandfactoren 2023” De FANF en de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (‘VBNGB’) pleiten al jaren voor een meer transparante methode voor het berekenen van de zogenaamde woonlandfactoren. Deze voorgestelde methode is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegepast voor 2023, maar voor de berekening van de woonlandfactor 2023 is het gemiddelde genomen van de jaren 2021, 2022 en 2023, waarbij voor de eerste 2 jaar de bestaande methode is toegepast (die naar onze mening te hoog was). Lees verder op de FANF- website.

Niet in Nederland Belastbaar inkomen (NINbi)

Jaarlijks ontvangt u van de belastingdienst een beschikking “Niet in Nederland belastbaar inkomen” (NiNbi). Deze beschikking wordt vastgesteld op basis van een eerder door u verstrekte “Opgaaf Wereldinkomen”. Deze opgaaf wordt gebruikt ter bepaling van de zorgbijdrage die u als verdragsgerechtigde verschuldigd bent aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). In deze opgave komt vaak een fout voor. Het Niet in Nederland belastbaar inkomen wordt dan op 0 (nul) gesteld terwijl er duidelijk een belastbare component aanwezig is, bijvoorbeeld de in Frankrijk belastbare AOW-uitkering. De AOW[1]uitkering is dan opgenomen in de post In Nederland belastbaar inkomen. Dit suggereert dat u over de AOW zowel in Nederland als in Frankrijk belasting zou moeten betalen. Dit is ook dan, gelukkig niet het geval. In het artikel kunt U de uitleg lezen. Lees verder op de FANF- website

Stemmen voor de Eerste Kamer

Op 18 oktober jl. is met het aannemen van het uitvoeringswetsvoorstel van de Grondwetswijziging van afgelopen juli duidelijk geworden dat bij de eerstvolgende verkiezingen voor de Eerste Kamer, dat wil zeggen op 15 maart a.s., Nederlanders in het buitenland (indirect) voor de Eerste Kamer kunnen stemmen. Lees op de website van SNBN (Stichting Nederlanders Buiten Nederland) het hele artikel.

cmunf 2024 lolivarie fanf fanf