Een bijzondere Algemene Ledenvergadering

‘Dit wordt, naast het officiële gedeelte, een feestelijke bijeenkomst met borrel en hapjes. Want een voorzitter gaat, en komt!’
Zo werd de Algemene Ledenvergadering van La Tulipe die op 23 mei jl. gehouden is, aangekondigd.

En feestelijk was het. De grote opkomst van 63 leden droeg daar zeker aan bij. Tijdens het officiële gedeelte vlogen de kwinkslagen vanaf de bestuurstafel al veelvuldig onderling en tussen de leden heen en weer. Er waren geen essentiële op- of aanmerkingen op de agendapunten die behandeld werden, onder dankzegging en complimenten werd decharge aan het bestuur verleend en op nieuwe leden voor de kascontrolecommissie hoefde niet te worden aangedrongen.

Daarna kon het echt feestelijke gedeelte beginnen met allereerst de benoeming van het lid van verdienste van dit jaar. Nicolette Weenink verdiende deze eer met vlag en wimpel. ‘Een stille kracht achter de schermen, waar we altijd en op velerlei gebied op kunnen vertrouwen’, vatte voorzitter Herman van Nierop het samen.
Vervolgens werd het nieuwe, voorgedragen bestuurslid Vera Kuilboer met enthousiaste stemmen benoemd. Zij wordt, naast Peter Hootsen organisator Activiteiten. ‘Ik heb veel goeds van de club ontvangen en doe daar graag iets voor terug,’ was de strekking van haar ‘maidenspeech’.

Als bijna letterlijke ‘uitsmijter’ werd er vervolgens afscheid van Herman van Nierop als voorzitter genomen, maar niet voordat hij onder instemmend applaus bekend maakte dat Annelies Westerveld-Hoogendoorn, die nu de ledenadministratie verzorgt, hem als voorzitter opvolgt.
Het afscheid van de alom gewaardeerde voorzitter was gevarieerd, humoristisch en quasi serieus met een alfabet van al zijn deugden en sommige ondeugden, een eremedaille en zijn benoeming tot ridder in de Orde van de Gouden Tulp, een fotocollage waaruit zijn veelzijdigheid bleek en een cadeau.

Het luidruchtige applaus na afloop sprak boekdelen over de hoogachting van eenieder voor zijn werk gedurende zes jaar in het bestuur van La Tulipe.
En daarna was het gezellig borrelen en napraten onder het genot van door Nicolette gemaakte heerlijke hapjes, die daarbij door Bernice Havekotte geassisteerd was.

cmunf 2024 lolivarie fanf fanf