Leon Quaedackers

Penningmeester/vice-voorzitter
Na een aantal jaren commissiewerk voor La Tulipe werd ik gepolst om zitting te nemen in ons bestuur, maar dat was aanvankelijk niet goed verenigbaar met wonen in Nederland en mijn werk als onafhankelijk financieel adviseur voor familiebedrijven van vaderlandse bodem. Daar komt nu verandering in en omdat ik van mening ben dat je met je talenten moet woekeren ben ik met ingang van 1 januari 2020 dit jaar beschikbaar als ‘tresorier’. La Tulipe staat er als vereniging goed voor, met een groeiend ledenbestand en gezonde financiën, dus ik wil mij, samen met mijn collega-bestuurders inzetten voor een gezellig, kleurrijk en boeiend verenigingsleven. Daarbij hoop ik natuurlijk op een goede respons van alle clubleden want voor hen zit ik tenslotte in het bestuur. Ik verwacht dat wij hier met zijn allen ‘post corona’ invulling aan gaan geven.

cmunf 2024 lolivarie fanf fanf